jpg

 

   Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü;

       Günlük yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişmelere duyarlı olacak ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulunduracak, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilecek, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirecek, aynı zamanda sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirecek, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduracak nitelikte profesyonel hemşireler yetiştirmektir. Mezunlar, temel işlevleri olan hemşirelik bakımını vermek üzere koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği özel ya da kamuya ait her ortamda çalışma olanağına sahiptirler. Ayrıca "özel sağlık kabinleri" açarak mesleklerini serbest olarak icra edebilirler.

 

 

 


Son Güncelleme: 2020-03-16 14:26:06
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020