Duyurular RSS

Tüm Duyurular

Etkinlikler RSS

Tüm Etkinlikler

İÇ KONTROL BELGELERİ

 

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

           Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

           Misyon-Vizyon

           Teşkilat Yapısı

           Hassas Görevler

           Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

          Performans Değerlendirme Formu

          Yetki Devri Formu


 2- RİSK DEĞERLENDİRME

RDS1- Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

         Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

           Birim Risk Haritası

           Risk Puan Tablosu

           Risk Eylem Planı Tablosu

           Risk Profil Tablosu

           Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

 

3- KONTROL FALİYETLERİ STANDARTLARI

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

        Hizmet Envanteri

        Hizmet Standartları Tablosu

        İş Akış Şemaları

KFS3- Görev Ayrılığı ve Belgelendirilmesi

KFS4-  Hiyerarşik Kontroller

          Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faliyetlerin Sürekliliği

         Görev Tanımları

         Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

        Erişim Yetki Taahhütnamesi

 

4- BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

BİS1- Bilgi ve İletişim

         Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama Birim Faliyet Raporları

                                        2013 Yılı Faaliyet Raporu       

                                        2014 Yılı Faaliyet Raporu

                                        2015 Yılı Faaliyet Raporu

                                        2016 Yılı Faaliyet Raporu

                                        2017 Yılı Faaliyet Raporu

                                       2018 Yılı Faaliyet Raporu

                                       2019 Yılı Faaliyet Raporu

                                       2020 Yılı Faaliyet Raporu

                                       2021 Yılı Faaliyet Raporu

2022 Yılı Faaliyet Raporu

                                BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

                                BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

      Personel Öneri Formu

      Şikayet Dilekçesi

      Tutanak

 

 5- İZLEME

 İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

     İç Kontrol Değerlendirme Formu

 İS2- İç Denetim

Son Güncelleme: 2023-12-07 11:47:03
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024