Bölüm Hakkında

Sağlık hizmet sunumunda farklı meslek gruplarının ve çeşitli hizmet alanlarının bir arada bulunması, etkili bir yönetim faaliyetini gerekli kılmaktadır. Globalleşen dünyada hızla gelişen sağlık hizmet sektörü, mesleki anlamda uzmanlaşmayı önemli hale getirmiştir. Hastane yöneticiliğinin özel bir eğitiminin olması gerektiği düşüncesi ilk olarak Amerika’da ortaya çıkmıştır. Bu düşüncelerden yola çıkılarak geliştirilen lisans ve lisansüstü eğitim programlarına olan ilgi, gerek ülkemizde ve gerekse dünyanın diğer ülkelerinde artarak devam etmektedir.

Sağlık hizmet sektöründe; tıbbi terminolojiye hâkim, insan kaynakları yönetimine önem veren, pazarlama, muhasebe, satın alma gibi alanlarda uzmanlaşmış, liderlik vasfı taşıyan yöneticiler yetiştirmek sağlık yönetimi bölümlerinin amaçları arasındadır.  Bunun yanı sıra sağlık yöneticileri; merkezine insanı alan çalışmalar yürüterek stratejik kararlar alabilmeli ve ekip ruhu anlayışıyla koordineli bir şekilde çalışabilmelidir.

Sağlık Yönetimi lisans eğitimi mezunları, kamu ve özel sektörde istihdam edilmekte, ulusal ve uluslararası sağlık      hizmetleri yönetimi ve eğitimi kademelerinde çalışma fırsatları bulmaktadır.

Son Güncelleme: 2024-05-28 10:43:24
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024