BÖLÜM BAŞKANINDAN

Dünya üzerindeki her insan, sağlık hizmetine ihtiyaç duyar ve yine her insanın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmeti, bir diğerinden farklıdır. Bu sebepledir ki bireysel ve devletsel bazda, sağlık hizmetlerine yönelik yüksek oranlarda harcamalar yapılır. Hükumetler, sağlık hizmetleri sunumu üzerinden değerlendirilir. Nüfus, sağlık statüsü ile eşgüdümlü olarak belirlenir ve dolayısıyla, neredeyse herkes, sağlık hizmet sunumuyla bir şekilde ilgilidir.

Hizmet sektörü içerisinde önemli bir konuma ve paya sahip olan sağlık sektörü, emek yoğun bir alan olmasının yanı sıra bir bütün olarak insan sağlığını iyileştirme amacı taşıması sebebiyle de devasa bir sektör olarak, ekonomik sistem içerisinde yer almaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki sağlık hizmetleri sektörü ve bu hizmeti veren kurumlar, değişken ve karmaşık çevre koşulları altında rekabet etmek ve sundukları hizmetleri en uygun şekilde (etkili, ucuz ve kaliteli) sunmanın yollarını bulmak zorundadır. Bu da profesyonel ve modern bir yönetim anlayışını gerekli kılmaktadır.  

Sevgili gençler;

Bizler, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü ailesi olarak; önce insan anlayışıyla hareket eden, hizmet sunum kalitesinden ödün vermeyen, kişisel gelişime açık, yalnızca bugünün değil, ulusal ve uluslararası düzeyde geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek niteliklerle donanmış ve bu amaca yönelik eğitimlerini tamamlamış, liderlik özelliklerine sahip profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmek için buradayız. Bu amaç doğrultusunda atacağımız her adımda, hep daha ileriye gitmek ve kıymetli öğrencilerimizin yetişmesi adına mükemmeli elde etmek için gayret göstermenin telaşındayız.

Bu gayret ve heyecanla, geleceğin sağlık hizmetleri yönetimini inşa etmek ve serhat şehir Kilis’ten aydınlık yarınlara yürümek adına, sizleri de öğrencimiz olarak görmekten büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz.    

Sevgi ve muhabbetlerimizle…

                                                                                                      Dr. Öğr. Üyesi Fatih BUDAK

                                                                                           Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

Son Güncelleme: 2019-09-16 10:31:09
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020