Sağlık Yüksekokulumuzun Misyonu;


Çağdaş ve bilimsel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda sağlık hizmeti sunabilecek donanımlı ve liderlik özelliklerine sahip profesyonel sağlık personeli yetiştirmek; bilimsel araştırmalar ve yayınlar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimine ve bilimsel gelişmelere, eğitim ve araştırma yoluyla toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye katkıda bulunmak.

Son Güncelleme: 2013-02-19 09:14:02
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018