Beslenme ve Diyetetik Bölümü; yaşam boyu toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve bireyin kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli olan yeterli ve dengeli beslenme düzeninin oluşturulması, toplumun mevcut beslenme durumunu saptayarak beslenme düzeyini geliştirmeye yönelik çözümler sunulması, farklı yaş, cinsiyet ve hasta gruplarına özgü besin gereksinimlerinin saptanması ve uygun diyet örüntüleri düzenlenmesi, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonunun sağlanması, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaları yürütecek; toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.

Beslenme ve Diyetetik Bölümünde verilmekte olan eğitim ve öğretim programının birinci aşaması, Diyetetik uygulamalarına esas olan temel bilimler, tıp ve beslenme bilimlerini içermektedir. İkinci aşamadaki dersler, doğrudan uygulama alanıyla ilgilidir. Öğrenci, sınıftaki teorik öğretim ve laboratuar deneylerine ek olarak, toplum sağlığı ve beslenmesiyle ilgili olan uygulamalarını hastanelerde ve toplu yemek hizmeti veren kurumlarda yapmaktadır.

Diyetisyen, beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayıp, “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” alarak bu mesleği yapmaya ve uygulamaya hak kazanan sağlık profesyonelidir.

 

Her yıl 6 Haziran “Diyetisyenler Günü” olarak kutlanmaktadır.


İş olanakları 

Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.)

Toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri,  toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.)

Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.)

Besin sanayi

Araştırma kurumları

Eğitim kurumları

Son Güncelleme: 2024-04-18 16:49:03
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024