İÇ KONTROL BELGELERİ

 

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

           Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

           Misyon-Vizyon

           Teşkilat Yapısı

           Hassas Görevler

           Görev Tanımları

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

          Performans Değerlendirme Formu

          Yetki Devri Formu


 2- RİSK DEĞERLENDİRME

RDS1- Planlama ve Programlama

 

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

         Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

           Kurum Risk Haritası

           Risk Puan Tablosu

           Risk Eylem Tablosu

           Risk Profil Tablosu

           Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

 

3- KONTROL FALİYETLERİ STANDARTLARI

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

        Hizmet Envanteri

        Hizmet Standartları Tablosu

        Genel İş Akış Şeması

KFS3- Görev Ayrılığı ve Belgelendirilmesi

KFS4-  Hiyerarşik Kontroller

          Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faliyetlerin Sürekliliği

         Görev Tanımları

         Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

        Erişim Yetki Taahhütnamesi

 

4- BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

BİS1- Bilgi ve İletişim

         Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama Birim Faliyet Raporları

                                        2013 Yılı Faaliyet Raporu       

                                        2014 Yılı Faaliyet Raporu

                                        2015 Yılı Faaliyet Raporu

                                        2016 Yılı Faaliyet Raporu

                                        2017 Yılı Faaliyet Raporu

                                       2018 Yılı Faaliyet Raporu

                                BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

                                BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

      Çalışan Öneri Formu

      Şikayet Dilekçesi

      Tutanak

 

 5- İZLEME

 İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

     İç Kontrol Değerlendirme Formu

 İS2- İç Denetim

Son Güncelleme: 2021-07-13 16:41:03
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021